Gelukkig zijn er gevaren die u wel kan vermijden dankzij de nieuwe symbolen.

Elk jaar gebeuren in België meer dan 10.000 ongevallen met chemische huishoudproducten, waarvan de helft met kinderen. De nieuwe gevaarsymbolen kennen is de beste preventie. Om alles duidelijker te maken, zijn deze symbolen voortaan identiek in heel Europa en een groot aantal landen over de hele wereld.

Ontdek de nieuwe symbolen

Chemische huishoudproducten zoals was-, vaatwas- en schoonmaakmiddelen, javel, producten voor vloeronderhoud, ontstoppers, lijmen en verven, lakken, white spirit, afbijtmiddelen, luchtverfrissers, ontgeurders en ongedierte- en onkruidbestrijdingsmiddelen hebben een nieuw etiket. 

Op de nieuwe etiketten staan nieuwe gevarenpictogrammen, gevaaraanduidingen, voorzorgsmaatregelen en signaalwoorden die meer informatie geven over hoe u gevaarlijke producten veilig kan gebruiken zonder schade aan uw gezondheid of het milieu toe te brengen of zonder bijvoorbeeld een brand of een ontploffing te veroorzaken. 

Sinds juni 2017 mogen er geen chemische producten meer in de handel zijn met de oude gevaarsymbolen. Als u de oude symbolen nog aantreft in de winkel, kunt u dit melden aan de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (info@milieu.belgie.be, 02 524 97 97).

Home

 • Oud
  Nieuw

  Irriterend / Schadelijk

  Irriterende producten veroorzaken bij direct, langdurig of herhaald contact jeuk, roodheid van de huid of ontstekingen.
  Voorbeelden: handafwasmiddel, vaatwasmachinetabletten

  close
 • Oud
  Nieuw

  Milieuschadelijk

  Producten die als ze in het milieu terecht komen, schadelijk zijn voor de organismen. Ze kunnen bijvoorbeeld vissen- of bijensterfte veroorzaken.
  Voorbeelden: bepaalde gewasbeschermingsmiddelen

  close
 • Oud
  Nieuw

  Lange termijn gevaarlijk

  Deze producten zijn mogelijk kankerverwekkend, kunnen organen beschadigen en schadelijk zijn voor de voortplanting en het embryo.
  Voorbeelden: thinner (verfverdunner).

  close
 • Oud
  Nieuw

  Corrosief

  Corrosieve of bijtende producten vernietigen de huid en slijmvliezen bij contact en kunnen zeer zware (brand)wonden veroorzaken.
  Voorbeelden: gootsteenontstopper en sterke ontkalkingmiddelen.

  close
 • Oud
  Nieuw

  Houder onder druk

  Deze producten, zoals bijvoorbeeld flessen met zuurstof, worden onder druk opgeslagen.

  close
 • Oud
  Nieuw

  Giftig

  Giftige producten kunnen gevaarlijk voor de gezondheid of zelfs dodelijk zijn als je ze inademt, inslikt of via de huid opneemt.
  Voorbeelden: winterproducten met methanol zoals bepaalde antivries- en ontdooiingsmiddelen.

  close
 • Oud
  Nieuw

  Ontplofbaar

  Ontplofbare producten kunnen door een vlam, warmte, een schok of wrijving ontploffen.
  Voorbeelden: vuurwerk

  close
 • Oud
  Nieuw

  Ontvlambaar

  Ontvlambare producten ontbranden gemakkelijk als er een vlam, warmtebron of vonk in de buurt is.
  Voorbeelden: spiritus, aceton, smeerolie en spuitbussen met verf (met brandbare oplosmiddelen).

  close
 • Oud
  Nieuw

  Oxiderend

  Oxiderende producten bevatten veel zuurstof en bevorderen zo sterk de verbranding van ontvlambare of brandbare stoffen.
  Voorbeelden: Dit zijn producten voor de professionele markt, die je in de supermarkt niet zal tegenkomen.

  close

Gevaaraanduidingen en voorzorgsmaatregelen

De gevaaraanduidingen en de veiligheidsaanbevelingen geven toelichting bij de pictogrammen.  

De gevaaraanduidingen beschrijven de ernst (bijvoorbeeld zeer giftig of schadelijk) en de omstandigheden waarin gevaren kunnen voorkomen (bijvoorbeeld door huidcontact of inademing). 

De veiligheidsaanbevelingen geven aan hoe u een product moet gebruiken om de risico’s te beperken (bijvoorbeeld door beschermende handschoenen te dragen). 

Er worden ook twee signaalwoorden geïntroduceerd; “gevaar” voor de gevaarlijkste producten en “waarschuwing” voor de minder gevaarlijke producten.

Hoe voorkom je ongevallen?

9 levensreddende tips!

Bescherm uzelf en uw kinderen

 1. Lees het etiket! Check de gevaarsymbolen, gevaaraanduidingen en volg de voorzorgsmaatregelen volledig op
 2. Doe altijd de dop op de fles of sluit de verpakking. Ook tijdens het gebruik!
 3. Bewaar chemische huishoudproducten buiten het bereik van kinderen of gebruik een kinderslot.
 4. Laat kinderen niet rondlopen waar gevaarlijke producten gebruikt worden.
 5. Draag aangepaste bescherming (masker, handschoenen,…)
 6. Verlucht goed en werk met een open raam als u binnen met gevaarlijke producten werkt
 7. Eet, rook of drink niet als u met gevaarlijke producten werkt.
 8. Hou ontvlambare producten uit de buurt van vuur of warmtebronnen.
 9. Bewaar de producten in de oorspronkelijke verpakking. Giet ze nooit over in een andere fles of verpakking.

 Eerste hulp bij vergiftiging

 • Bel het Antigifcentrum op het gratis nummer 070 245 245 of uw huisarts. Bij levensbedreigende situaties, belt u het Europees noodnummer 112.
 • Laat het slachtoffer niet braken!
 • Spoel langdurig met water in geval van contact met ogen of huid.
 • Verplaats het slachtoffer uit de besmette zone in geval van een ongeluk door inademing.
 • Hou de verpakking of het etiket bij de hand, zodat de hulpdiensten weten om welk product het gaat.

Welke producten dragen een nieuw etiket?

Chemische huishoudproducten

was-, vaatwas- en schoonmaakmiddelen, ontvetters, javel, producten voor vloeronderhoud, ontstoppers, lijmen en verven, lakken, white spirit, afbijtmiddelen, luchtverfrissers, ontgeurders en ongedierte- en  onkruidbestrijdingsmiddelen

img-produits_0.png

Documentatie en contact

 • red_de_emoji_v2_nl_0.jpgKen jij de nieuwe symbolen al? Wil je de emoji's redden? Speel snel mee via www.reddeemoji.be
 • img-chemist.png

  Brochure

  “Chemische producten: het nieuwe etikettensysteem voor u samengevat” met een overzicht van de nieuwe pictogrammen en hun betekenis.
  Momenteel alleen online beschikbaar (download).

   
 • img-list.png

  De lijst van de nieuwe symbolen en hun betekenis.
  Voorkom ongelukken!

  Download

 • Hulp voor bedrijven:

  info@milieu.belgie.be, www.milieu.belgie.be 
  De CLP (Classification, Labelling and Packaging) -helpdesk van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ondersteunt bedrijven en KMO’s bij de toepassing van de CLP wetgeving.

 • Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA):

  Hoe goed kent u de nieuwe symbolen? Doe de quiz op http://echa.europa.eu/nl/clp-quiz

(maximum 50 woorden)